Wilhems Édouard, Manm komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Direksyon Kominikasyon 08-07-2016

Se avèk anpil lapenn, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) resevwa nouvèl lanmò Wilhems Édouard jou vandredi 8 jiyè 2016 la.
Wilhems Édouard te manm premye Komite ki te gen objektif mete Akademi Kreyòl Ayisyen an kanpe. Li te reprezante Près Nasyonal kote li te Direktè Jeneral nan epòk sa a. Se komite sa a ki te siyen deklarasyon ofisyèl pou mande kreyasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an, nan okazyon 28èm Jounen entènasyonal Lang ak Kilti kreyòl nan lane 2010. Kòm entèlektyèl ayisyen, Wilhems Édouard te konprann kèlkeswa sa li t ap antreprann, fòk li te pote kichòy ki ka itil sosyete a, ki ka itil peyi a. Pa egzanp, kreyasyon Koleksyon Souf Nouvo an 2008 ki fè zèv ekriven ayisyen ki deyò peyi a rantre nan patrimwàn peyi a, pwojè transfere tout lwa peyi a depi 1804 sou sipò elektwonik, refleksyon li devlope pou pwoteksyon dwa otè yo, kreyasyon Fondasyon Maurice Sixto, elatriye. Nan mwa oktòb 2008, sou direksyon Wilhems Edouard, Près Nasyonal te pèmèt kreyòl la rantre pi fon nan literati kote li te pibliye anpil zèv kreyòl epi li te mete gwo afich ak foto otè yo nan tout peyi a. Mesye Édouard te yonn nan moun ki toujou ap mande pou genyen yon vrè amenajman lengwistik nan peyi a.
Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ap montre tout respè li genyen pou valè pèsonalite enpòtan sa a te genyen nan sosyete a, pandan li ap pwofite mande tout sitwayen pou yo kontinye travay pou tout kòz ki jis pou peyi a.