Veye omaj pou Sony Estéus

Direksyon Kominikasyon 27-05-2016

Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te rann Mesye Sony Est&aeacute;us yon gwo omaj, jou ki te 12 mas 2015 lan nan lokal biwo Edisyon Inivèsite Leta d Ayiti a. Seremoni sa a te yon okazyon kote tout militan lang kreyòl, lengwis, edikatè, tout travayè medya, espesyalman travayè nan radyo kominotè yo ki te konnen l oubyen ki te konn travay ansanm avè l, pase yon moman ansanm pandan yo t ap pale de potorik gason sa a ki te pati kite nou sanzatann 2 mas 2015 lan. Mesye Est&aeacute;us, se youn nan moun ki te bay anpil enèji nan aktivite ki te fèt pou mete Akademi an sou pye. Pou akademisyen yo, Sony Est&aeacute;us, se ‹‹yon modèl sitwayen responsab ki kwè kilti peyi a ak lang kreyòl la se chemen nou oblije pran pou nou rive nan devlòpman reyèl peyi d Ayiti››. Akademi an swete tout travay Mesye Est&aeacute;us te fè pou pwomosyon lang kreyòl la rete nan memwa kolektif tout Ayisyen, sitou nan memwa Akademi Kreyòl Ayisyen an, li te goumen pou mete kanpe a.