Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA

Direksyon Kominikasyon 15-03-2016

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA Jou madi 15 mas 2016 la, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te reyini Akademisyen ak Anplwaye yo pou fete 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon an, Mesye Jean Pauris Jean-Baptiste. AKA te tou pwofite okazyon sa a pou li wete chapo devan twa (3) lòt Akademisyen ki deja franchi 80 lane: Madam Odette Roy Fombrun, Madam Adeline Magloire Chancy ak Selebrasyon jounen entènasyonal lang matènèl 21 fevriye 2016 Sous foto: Achiv AKA Anivèsè Jean Pauris Jean-Baptiste 15 mas 2016 / Sous foto: Achiv AKA 7 Madam Marie Marcelle Buteau Racine. Akademi an swete pou nouvo rekòt kafe sa a pote plis fòs ak kouraj pou Prezidan Kònsèy la kontinye lite pou flanbo lang ak kilti kreyòl la klere pi plis. Akademi Kreyòl Ayisyen ap di Prezidan Jean Pauris Jean-Baptiste Kenbe fèm, pa lage!