Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

Direksyon Kominikasyon 16-10-2018

Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

 « Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo!», se sou tèm sa a Akademi Kreyòl Ayisyen lanse ofisyèlman Mwa lang ak kilti kreyòl 2018 la nan Sine Triyonf, Pòtoprens, jou vandredi 5 oktòb 2018 la.

Divès enstitisyon ak pèsonalite te reponn prezan nan Seremoni ofisyèl sila a: Ministè Kilti ak Kominikasyon; Biwo UNESCO an Ayiti; Fondasyon Moris Sisto; Ministè Jenès, Espò ak  Aksyon Sivik; Inivèsite Leta Ayiti; Sekreteri Leta pou Alfabetizasyon ak Dwayen Fakilte Lengwistik Aplike a, Renauld Gauvin. Reprezantan enstitisyon ki te pran lapawòl yo te mete aksan sou plas enpòtan lang kreyòl la dwe jwe nan tout sektè lavi nasyonal la. Yo te pwofite renouvle angajman enstitisyon yo reprezante a pou yo toujou akonpànye Akademi an nan gwo batay l ap mennen an.

Prezidan Konsèy Administrasyon an, Jean Pauris JEAN-BAPTISTE, renouvle angajman Akademi an pou li travay plis toujou pou tout Ayisyen, tout kreyolofòn pi fyè de lang yo. Li konseye tout Ayisyen ekri epi pale kreyòl kòmsadwa, tout kote, san baboukèt. Li raple popilasyon kreyolofòn nan lang kreyòl gen règ li menm jan ak tout lòt lang sou latè. Kidonk, menm jan nou respekte règ ak prensip lòt lang yo, nou dwe respekte prensip ak règ lang nasyonal nou an. Prezidan AKA a di li swete sosyete a pa pran nan kraponnay paske lang yon sosyete se siman ki konekte tout sitwayen yo ansanm, jan Konstitisyon 1987 peyi a rekonèt sa. Li swete tout enstitisyon piblik tankou prive, pote kole pou lang lan rive layite kò li toupatou.

Bò kote pa li, Sekretè Egzekitif Akademi an, Luna Gourgue te prezante kalandriye divès aktivite AKA ap reyalize pandan tout mwa oktòb la nan Pòtoprens ak lòt kote nan peyi a. Pami aktivite sila yo, li te site konferans deba, kozri, espozisyon liv, rankont, fòmasyon pou pwofesè ak jounalis nan Depatman Latibonit, nan vil Gonayiv kote Akademi an ap òganize seremoni kloti Mwa kreyòl la sou Plas Dam Gonayiv, nan dat samdi 27 oktòb 2018 la.

Pou okazyon an, Akademi Kreyòl Ayisyen te onore 3 enstitisyon ak yon pèsonalite ki travay anpil pou lang ak kilti kreyòl la jwenn plas li kòmsadwa nan sosyete a: Jounal Bon Nouvèl, Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS), Radio Tele Ginen ak ekriven, Frankétienne.

Gwoup Angels Voice ki soti nan lise Marie Jeanne, twoup dans Teyat Nasyonal Ayiti, 2 atis Tanbou-Literè ak gwoup BIC te mete ansanm pou yo anime pati kiltirèl seremoni an. Se Roosevelt Saillant ki te mèt seremoni nan okazyon an.