Asanble Jeneral Akademisyen 3, 4 jen 2016

Direksyon Kòminikasyon 03-06-2016

Konsèy Akademisyen Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te òganize dezyèm asanble jeneral estwòdinè li 3-4 jen 2016 nan otèl «Le Plaza» (Channmas). Objektif asanble jeneral sa a se te travay sou rapò revizyon òtograf lang kreyòl la. Pandan de (2) jou asanble sa a, Akademisyen yo te pwofite travay sou « Règleman entèn Akademi an ».

Nan seyans sa a, Akademisyen yo mete yo dakò pou adopte alfabè 1979 la. Konsa, alfabè a rete ak 32 siy ; a, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ng, o, ò, on, ou, oun, p, r, s, t, ui, v, w, y, z. Men, pa gen tirè (-) ankò ant non yo ak detèminan yo: fi a, nèg la, fanm nan ; pa gen tirè ankò ant fòm adjektif posesif yo ak non yo : papa li, pitit mwen, pitit mwen an ; pa gen tirè ant vèb ak pwonon kout yo : vini m pale w. Konsa tou, pa gen apostwòf ankò nan pwonon sijè yo : m ap vini, l al lekòl. Gen lòt konsiderasyon ankò ki ap soti nan premye rapò sa a sou revizyon òtograf la. Akademisyen yo konseye pou moun plis sèvi ak fòm long pwonon yo lè yo ap ekri. Akademi an genyen pou li mete ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl (MENFP) pou li pibliye premye rezolisyon sa yo ki soti nan asanble a sou òtograf ofisyèl lang kreyòl la. Akademisyen yo kontinye ap travay sou òtograf la sou lòt fòm gramè ki poze pwoblèm nan ekriti lang nan tankou: non vil yo, nonb ki dwe ekri ak lèt, mo ki dwe ekri kole oswa detache, elatriye.
Règleman entèn Akademi an toujou nan deba nan mitan Akademisyen yo, se nan asanble jeneral nan mwa desanm 2016 la yo ap finalize dosye sa a.