Enstalasyon yon nouvo Konsèy Administrasyon (KAd) nan tèt Akademi Kreyòl Ayisyen

Direksyon Kominikasyon 19-12-2018

Enstalasyon yon nouvo Konsèy Administrasyon (KAd) nan tèt Akademi Kreyòl Ayisyen

Pandan twa (3) jou, 15, 16 ak 17 desanm 2018 la, nan Otèl Wozo Plaza, ki chita kò li nan komin Mibalè peyi Ayiti, Akademi Kreyòl Ayisyen te òganize 4èm Asanble Jeneral òdinè li kote Akademisyen yo te abòde divès pwen ki konsène avni Akademi an. Pami yo : Rezolisyon sou Kòd etik enstitisyon an ak Rezolisyon sou nouvo Kowòm  Konsèy Akademisyen an.

Se te okazyon tou pou Akademisyen yo te fè eleksyon epi chwazi yon Konsèy Administrasyon pou dirije Akademi an soti desanm 2018 pou rive desanm 2020. Men lis Akademisyen ki nan nouvo Konsèy la :

  1. Akademisyen Pierre-André PIERRE, Prezidan
  2. Akademisyen Michel Frantz GRANDOIT, Vis Prezidan
  3. Akademisyen Guy Gérald MENARD, Sekretè Jeneral
  4. Akdemisyen Marie Jocelyne TROUILLOT, Konseye
  5.  Akademisyen Rosilia FRANÇOIS, Konseye
  6. Akademisyen Michel Ange HYPPOLITE, Konseye
  7. Akademisyen Emmanuel Michel BAZILE, Konseye

Nouvo Konsèy la deja nan pòs li. Sekretarya Egzekitif Akademi Kreyòl Ayisyen ap gen pou anonse bay laprès ak piblik la dat  prezantasyon  ofisyèl  7 nouvo Manm Konsèy Administrasyon Akademi an.

Konsèy sa a ranplase ansyen Konsèy la ki te gen nan tèt li Akademisyen Jean Pauris  JEAN BAPTISTE ki sot pase 4 lane ap dirije Akademi Kreyòl Ayisyen.