OCHAN pou Pwofesè Iv Dejan nan okazyon 90èm anivèsè nesans li

Direksyon Kominikasyon 24-05-2017

16 me 2017 make 90èm anivèsè nesans Pwofesè Iv Dejan, yon potorik gason, yon Ayisyen ki batay anpil atravè zèv li pou avansman lang ak kilti kreyòl la an Ayiti tankou aletranje. Konsa, pou make dat sa a, Akademi Kreyòl Ayisyen te mete avèk Fakilte Lengwistik Aplike, Sekreteri Leta Alfabetizasyon, fanmi ak zanmi Pwofesè Dejan pou te òganize yon seremoni OCHAN pou li yon fason pou yo montre kòman yo apresye li epi yo rekonèt kokennchenn travay li fè pou lang kreyòl la rive kote l ye jounen jodi a.

Pwofesè Lemète Zéphir te fè yon prezantasyon sou liv ak atik Pwofesè Dejan te ekri kote li montre enpòtans dokiman sa yo pou devlòman lang kreyòl ayisyen an. Apre konferans lan, patisipan yo te fè anpil bèl kòmantè ak temwayaj sou lavi Pwofesè Dejan ak sou zèv li yo. Edisyon Inivèsite Leta Ayiti, ki te prezan nan aktivite a, te fè espozisyon vant tout liv Pwofesè Dejan yo.

Seremoni ochan sa a te rasanble zanmi, fanmi, kòlèg, etidyan Pwofesè Dejan ak divès manm nan laprès. Akademisyen Pauris Jean-Baptiste (Prezidan AKA) ; Akademisyèn Rodny L. Estéus (Vis Prezidan AKA) ; Akademisyèn Adeline Magloire Chancy ; Akademisyen Fritz Deshommes (Rektè Inivèsite Leta Ayiti), Wilner Dorlus, Rogéda Dorcé Dorcil, Frantz Michel Grandoit, Clotaire Saint-Natus, Guy Gérald Ménard ; Pwofesè Renauld Govain (Dwayen FLA); Pwofesè Lemète Zephir; Madam Luna Gorugue (Sekretè Egzekitif AKA); Reprezantan Sekreteri Leta Alfabetizasyon; Pè William Smart; Mesye Alex Déjean (Kouzen Pwofesè Iv Dejan), se kèk nan pèsonalite ki te reponn prezan.

N ap raple Pwofesè Dejan se yonn nan moun ki te batay anpil pou mete sou pye Sekreteri Leta Alfabetizasyon an e li te fè pati komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an.