Diskou « Miss Haïti Univers 2017 » nan okazyon lansman mwa lang ak kilti kreyòl 2017

Direksyon Kominikasyon 08-11-2017

Ekselans, Medam, Mesye Bonswa!
Se yon gran onè pou mwen men m « Miss Haïti Univers 2017 » avèk nou jodi a nan mitan tout Ayisyen konsekan sa yo ki deside lite pou kilti ak respè lang nou an.

Nou nan Akademi Kreyòl Ayisyen n ap fete lang ak kilti kreyòl la sou tèm: « Jèn yo an nou sèvi ak lang nou tout kote san baboukèt ! »

An Ayiti malerezman, nou ap fè fas ak diskriminasyon atravè pwòp lang nou ki se kreyòl la, nou gen dwa pa vle di li men nou konnen kijan reyaksyon anpil nan frè n ak sè nou yo lè nou parèt devan yo epi nou deside pale kreyòl. Mwen se yon jèn k ap travay pou devlopman peyi a e mwen vle envite tout jèn parèy mwen mete tèm sa an aplikasyon.

Nou se Ayisyen, lang zansèt nou kite pou nou, lang manman nou ak papa nou se kreyòl. Li se idantite nou ann pa wont montre kote n soti e kiyès nou ye.

M ap profite di nou tout, pale kreyòl nan sosyete a pa vle di nou pa gen konpetans, li pa vle di nou pa edike e li pa vle di nonplis nou pa konn ni li, ni ekri.

Nou men m grandèt yo n ap di nou mèsi pou efò nou fè ak nou menm jèn yo pou nou mete kreyòl la an valè.

Nou menm jèn yo nou gen pouvwa pou n pote chanjman.

Ann kòmanse aji pou pi piti k ap vini yo ka konprann valè lang nou an e aprann renmen li.

Nou renmen di « idantite n se fyète n» jodi a mwen men m Cassandra CHÉRY Miss Haïti Univers 2017 m ap di lang mwen, kreyòl mwen se idantite m e se fyète m.

Ann pale kreyòl, mèsi anpil!