Fowòm sou dwa lengwistik timoun lekòl

Direksyon Kominikasyon 06-12-2016

Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ansanm ak Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl, Office de la Protection du Citoyen, Institut du Bien-Etre Social et de Recherches, Fakilte Lengwistik Aplike, te òganize yon fowòm sou dwa lengwistik timoun lekòl sou tèm: “An nou respekte dwa lengwistik timoun yo!” nan dat 16 septanm 2016 nan otèl Le Plaza (Channmas). Akademi an te lanse aktivite sa a paske nan mwa fevriye 2016 la li te resevwa temwayaj kèk responsab òganizasyon dwa timoun ak òganizasyon pwofesè lekòl ki denonse vyolans yo ap fè sou timoun lè yo pale kreyòl nan lekòl yo. Aktivite sa a te reyini anviwon 120 moun, pami yo, plizyè pèsonalite : Minis Edikasyon Nasyonal, Majistra Pòtoprens ak Majistra vil Desalin, Direktè Jeneral enstitisyon leta yo, direktè lekòl, pwofesè, sosyològ, travayè sosyal, enspektè, avoka, elatriye.

Aprè yon jounen brase lide, patisipan yo adopte yon ansanm rezolisyon nan objektif pou ankouraje responsab yo nan sosyete a pote chanjman nan sistèm edikasyon an pou byennèt ak devlòpman timoun yo kòmsadwa. Akademi an genyen pou li pibliye rezolisyon yo nan tout enstitisyon peyi a.