Mesaj Prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen an nan okazyon seremoni lansman mwa lang ak kilti kreyòl 2017

Direksyon Kominikasyon 06-11-2017

Medam, Mesye, Lasosyete
Konpatriyòt Ayisyen, frè m sè m yo,
Nan lavi yon pèp, gen moman ki inoubliyab. Moman ki kreye nan mitan sitwayen yo yon kominyon entim ki gen bon nannan daplon. Nan yon moman parèy, moun ta di yon kouran vibrasyon ki travèse nou tout ansanm. Lè konsa, tout ti diferans nou yo, tout sa ki te ekate nou yonn ak lòt, yo tout chadap kò yo kouri bwaze kraze rak.

Paregzanp, moun ki te la an 1974 ka konprann sa mwen vle di la a. Ayisyen andedan peyi a tankou ayisyen nan dyaspora a te santi yo vibre lè Philippe Vorbes glise balon an pase bay Manno Sanon nan Estad Minik an Almay. Epi Ti Manno choute chire filè Zòf, gadyen ekip nasyonal Itali a ki te gen repitasyon envensib devan gòl li. Premye gòl Itali ankese nan mondyal 74 la se Ayiti ki te bay li.

Wi, ayisyen te vibre, ayisyen te ponpe, ayisyen te kontan. Jouk jounen jodi a, souvni an rete grave nan memwa nou. Se yon souvni tout fanatik foutbòl renmen rakonte jenerasyon apre jenerasyon.
Manno Sanon pete filè envensibilte Zòf. Fòk ou ta la pou ta konprann enpòtans repòtaj match Ayiti/ Itali an 74 la. Jean-Claude Sanon manche bwa kreyòl li nan lakou Minik pou li fè ayisyen viv levènman an. Lang ki simante nou tout ayisyen nèt alawonn nan te prezan an Almay, nan estad Minik. Tout moun alepòk te kominyen nan menm lang lan. Menm fyète a te anvayi nou tout. E sa se yonn…

Ki moun ki ka bliye diskou prezidan J.B. Aristid devan Asanble Jeneral LONI, kote li te pran lapawòl an kreyòl tou ! Sa nou ta di pou defen Prezidan René PRÉVAL ki te pwononse tout diskou li a nèt an bon kreyòl yon gwo premye janvye nan lakou Gonayiv !

Wi, nou ta ka miltipliye lòt e tandòt egzanp ankò… Wi, lang ki simante nou tout ansanm lan, lang kreyòl ayisyen an kèk zòt konn konsidere kòm tèt kanna… Enben, gen anpil anpil moun nan peyi a ki abitye fè tèt kanna sa a moute tab… Anpil anpil moun abitye dewoule tapiwouj ba li antre ovivwa nan granpòt.

Oswald Durand te lonje dwèt moutre nou chimen an avèk powèm li : Choukoun se yon marabou… E ki ayisyen ki pa konn fredone pawòl yo ! Georges Sylvain te fè menm bagay la tou avèk KRIK-KRAK, Rekèy kèk Fab Lafontèn li mete an kreyòl nan lane 1901…
Othelo Bayard pa bliye kite pou nou Ayiti Cheri, pi bon peyi pase ou, nanpwen.
Moriso Leroy reveye santiman fyète nou avèk Mèsi, Papa Desalin.
Emile Celestin Meggie vèse nan bwèt trezò womans lakay Lanmou Pa Gen Baryè…
Franketienne, avèk DEZAFI , envite nou trase vèvè kote n pase pou kite tras pou dèyè ka konnen ki wout pou yo fè…
Claude Pierre, anvan li mouri, li aprann nou LANG PA GEN ZO . Ati Max Gesner Beauvoir kite yon min pou nou nan rekèy Lapriyè Ginen yo ak Repètwa Chanson Vodou Ayisyen.
E kimoun ki ka iyore travay Sektè Pwotestan an, travay Sektè Legliz Katolik, travay Temwen Jewova pou mete tout Bib la nan lang kreyòl Ayisyen an.

Anfen anfen, gen anpil anpil moun, anpil anpil enstitisyon k ap simen bon grenn yo pou lang ak kilti kreyòl la kontinye layite kò li nan mitan nou. Se misyon Akademi Kreyòl Ayisyen an pou li kore, pou li ankouraje, pou li manbre tout efò sila yo. Paske idantite nou, fòs nou se lang nou. Se lang nou ki rasanble nou. Lang nou se baz devlopman nou. San lang nou, nou se zonbi kannannan san ankenn jèvrin. Avèk lang nou, nou chita daplon sou baz fondasyon nou pou nou vanse chak jou pi plis. Fòk nou vanse pou nou pa tchoule dèyè. Nou kondane pou n pran men nou si nou pa vle peri. Nou vle, tankou Ansy Derose chante li, pou peyi n chanje. YON PEYI KI PWODUI YON PÈP VANYAN KONSA, li pa dwe peri.

Se tout rezon sila yo k ap tchikin AKA pou nou vanse ansanm. Annou mache men nan men. Nou konnen sa nou vo. Nou konnen sa nou peze. Desten nou nan men nou. Nou konnen nou kapab. Akademi Kreyòl Ayisyen gen privilèj anonse li louvri dosye Rekritman pou 6 nouvo Akademisyen. Kandida ki enterese, yo ka konsilte Sit Akademi an. Se : www. akademikreyol.net.

Mwa oktòb, mwa lang ak kilti kreyòl. Alòs : JÈN YO, ANNOU SÈVI AK LANG NOU, TOUT KOTE, SAN BABOUKÈT. Lang nou se nou. Lang nou reflè nanm nou. Ann pran swen lang nou pou nou pran swen nanm nou. Lavi pa rekile, annou vanse, timoun… pou m repete Emeline MICHEL.
Mèsi

Mesye Pauris Jean-Baptiste