Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018

Direksyon Kominikasyon 02-10-2018

Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018

Sekreteri Leta Kominikasyon, 1e oktòb 2018

Mesyedam lasosyete,

Akademi Kreyòl Ayisyen mete ak Ministè Kilti ak Kominikasyon pou salye ak kè kontan popilasyon an nan okazyon selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl la.   Jan nou konnen li deja, 28 oktòb se Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti kreyòl nan divès peyi kreyolofòn nan lemonn. Men pou nou an Ayiti, se yon mwa lang ak kilti kreyòl Akademi Kreyòl Ayisyen ap selebre anba tèm 

«Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo.»

Akademi an chwazi tèm sila a yon mannyè pou li raple tout sosyete a, lang kreyòl la se lang ofisyèl peyi a ki dwe prezan nan tout aktivite nasyonal nan sosyete a. Se yon lang ki granmoun tèt li : li genyen prensip li, li genyen règ li, kit se lè n ap pale, kit se lè n ap ekri. Kidonk, nou dwe respekte yo, menm jan nou dwe respekte prensip tout lòt lang. Travay pou respè prensip ak règ kreyòl la se misyon tout sosyete ayisyen an, tout sektè lavi nasyonal la, zannana kou pengwen. Se pou sa, Akademi an envite laprès, enstitisyon leta kou prive, lekòl, inivèsite potekole pou respè lang nasyonal nou an. Akademi an envite tout sosyete a òganize aktivite pou yo selebre gwo patrimwàn sila a. Bò kote pa li, Akademi Kreyòl Ayisyen an, nan kolaborasyon ak patnè li yo ap òganize yon mwa aktivite nan Pòtoprens ak nan pwovens.

5 oktòb, se nan Sine Triyonf Akademi an ap òganize Seremoni Lansman Mwa kreyòl la ak kolaborasyon Ministè Kilti ak Kominikasyon. 27 oktòb, se pral gwo manman penmba aktivite nan Gonayiv kote Akademi an ap òganize seremoni kloti mwa a yon fason pou  salye memwa Maurice Sixto, moun Gonayiv, gwo lodyansè nasyonal, gwo pwomotè ak defansè lang nasyonal nou an. Akademi an ap pwofite pran posesyon yon teren Meri Gonayiv fè li kado.

«Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo».

Akademi an envite tout popilasyon an selebre lang li ak kilti li avèk fyète.

Akademi an swete tout Ayisyen  “Bon mwa lang ak kilti kreyòl”.