BARTHELEMY Dominique


Prezantasyon

Dominique Barthélemy fèt 3 mas 1964 nan komin Limonad, depatman Nò peyi Ayiti. Li gen de (2) lisans: yonn nan syans jiridik ak yon lòt nan syans lengwistik nan Université d’Etat d’Haïti (UEH). Mesye Barthélemy genyen tou fòmasyon kòm jij, li diplome nan Ecole de la Magistrature (EMA) nan lane 2014.

Pwofesè e manm fondatè Asosyasyon Pwofesè Lang Kreyòl Nò/Nòdès, Mesye Barthélemy ap fè pwomosyon lang kreyòl nan divès aktivite l ap mennen nan Nò peyi a depi 2001, lane li kite Pòtoprens pou li retounen lakay li Okap. Li fonde, nan lane 2017, AKÒ (Aksyon Kreyòl Òganize). Wòl prensipal òganizasyon sila a se sèvi yon referans pou ankadre popilasyon Nò a nan aktivite entèlèktyèl ki angaje lang kreyòl, tankou : preparasyon ak prezantasyon konferans ; koreksyon ak lekti kritik tèks, elatriye.

Angajman

Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo :

  • Lengwistik
  • Edikasyon
  • Kilti
  • Lajistis

Se Asosyasyon Pwofesè Lang Kreyòl Nò/Nòdès ki te pwopoze kandidati Dominique Barthélemy kòm Akademisyen.