BAZILE Emmanuel Michel


Mesye Bazile fèt nan komin Sen Lwi Nò, li rantre nan Fakilte Lengwistik Aplike nan lane 1978. Li kolabore anpil nan travay ki gen pou wè ak Edikasyon nan tèt kole ak Ministè Edikasyon Nasyonal, tankou: Pwogram Kreyòl pou nouvo segondè a. Li reprezante Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl nan Akademi an. Mesye Bazile se yon Edikatè, pwofesè Kreyòl, Lengwis.