BEAUVOIR Max Gesner


Mesye Beauvoir te yon chimis, yon Hougan, li fèt Petyonvil. Li fè etid segondè li Pòdepè, Senmak, Okay, epi Pòtoprens nan Sant Etid Segondè nan lane 1956.
Soti 1956 rive 1959, li te ale nan peyi Etazini, nan Kolèj vil Nouyòk (CCNY) pou li te kapab kontinye Etid li nan chimi. Apresa, soti 1959 rive 1963 li ale Sòbòn (Sorbonne)
Li Travay nan peyi Lafrik, Liberya kòm Chimis nan minn fè (du mont Nimba).

Soti 1965 rive 1970, li te Direktè rechèch nan laboratwa (Biochimie nan Inivèsite (Cornell et le Payne Whitney Clinic) nan Nouyòk. Li espesyalize nan etid (metabolisme, les steroides et les hormones)

Nan lane 2005, lè li tounen nan Peyi li, li kreye Fondasyon Nasyonal voudouyizan Ayisyen (KNVA). Nan lane 2008 se li menm yo te chwazi pou reprezante Sektè Vodou a, se li menm ki premye Ati nan sektè sa a.