CALIXTE Jean Grégory


Mesye Jean Gregory Calixte fèt Pòtoprens, li reprezante Sekreteri d’Eta pou Alfabetizasyon nan Akademi an. Nan lane 1990 rive 1995 li te nan fakilte Lengwistik Aplike. li rantre nan enstitisyon Leta sa a kòm teknisyen Lengwis nan mwa Avril 1995, li vin chèf Sèvis lang ak Pwodiksyon Materyèl Didaktik nan mwa Dawou 1998. Depi janvye 2005 li se Direktè Direksyon amenajman Lengwistik ak Kourikoulòm nan Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon.