CHARLES Christophe Philippe


Mesye Charles fèt Pòtoprens, li fè tout etid primè li kay frè Jan Mari Giyou (Frères de Jean Marie Guilloux) (1957 rive 1963). Li fèt etid segondè li nan lekòl sa yo :
Antenò Fimen (Anténor Firmin, 1963 - 1965)
Kolèj Klasik Ayiti (Collège Classique d’Haïti, 1964 - 1965)
Enstiti Etid Klasik (Institut d’Etudes Classiques, 1965-1966)
Lise Tousen Louvèti (Lycée Toussaint Louverture, 1966 – 1970)
Li te nan INAGHEI, epi Fakilte lèt ak pedagojik nan lane 1970 rive 1973 ; Fakilte Etnoloji nan depatman Syans ak Devlopman (1982 – 1984) ; li gen yon metriz Nan Syans Antwopoloji ak Sosyolojik, li te loreya pandan de lane.

Li travay anpil nan fonksyon piblik la nan diferan pòs sa yo :
Li te kòdonatè aktivite sosyo edikativ nan Ministè Jènes ak Espò (1979 – 1984) ;
Manm Konsèy Direksyon Kotidyen Eta Ayiti - Libere (1986)
Direktè Laprès Premye Konsèy Elektoral Pwovizwa (1987)
Direktè Adjwen Kominikasyon Komisarya Ayisyen (d’Outre-Mer) (1990)
Direktè enfòmasyon nan Ministè Enfòmasyon (1990)
Direktè Jeneral Kotidyen Eta Inyon (1990-1991)
Responsab misyon nan Ministè Zafè Etranjè (1992 – 1993)
Konseye Relasyon Piblik, Teyat Nasyonal Ayiti (2000 – 2001)
Konsiltan nan Kabinè Direktè Jeneral Près Nasyonal Ayiti (Jen-Out 2012)

Li anseye nan 30 kolèj literati fransèz ak Ayisyèn pandan 40 lane, li anseye nan Inivèsite Leta kou nan prive. Li se jounalis, li se kwonikè, kolaboratè jounal kotidyen nan Le Nouvelis depi 1971 rive jounen jodia. Akademisyen Christophe J. Philippe Charles se yon Jounalis - Ekriven - Powèt- Editè – Pwofesè.