CHERY Pierre Michel


Mesye Chéry se yonn nan manm komite ki te gen pou misyon: tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an.

Li se yon akademisyen, li reprezante SAKS (Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal) nan akademi an.

Li se yon lengwis, li se yon jesyonè tou

Akademisyen Chéry travay anpil nan fè pwomosyon pou lang kreyòl la.

Li se ekriven ; li gentan pibliye 3 woman an kreyòl:

  • Eritye Vilokan (2001)
  • Bèbè Golgota (2008)
  • Senfoni Nago (2012)

Li ekri plizyè atik sou ansèyman matyè syantifik an kreyòl tankou:

  • zouti kreyòl pou langaj matematik.