CORNEILLE Rosilia François


Prezantasyon
Rosilia François Corneille fèt 2 avril 1975 nan seksyon kominal Lamesèt, komin Sèkalasous, depatman Sant peyi Ayiti. Rosilia Corneille se jounalis, l ap travay nan Jounal Bon Nouvèl kote li jwe yon gwo wòl nan batay k ap mennen pou fè respekte lang kreyòl la.

Piblikasyon
Soti 2002 pou rive 2017, Rosilia François Corneille pibliye plis pase san (100) atik ki kouvri plizyè sijè. Pami yo nou ka site:
Kanpay nasyonal sansibilizasyon sou kafe an Ayiti, 2002.
Yon sèl drapo pou yon sèl pèp, 2003.
Kabrit Tomazo menm plim menm plimay, 2004.
Mouvman vin pi moun, yon defi, yon reyalite, 2012.
Claude Pierre, yon gwo mapou  tonbe, 2017.
Ki lekòl pou ki sosyete ?, 2017.

Angajman
Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, Rosilia François Corneille deja braselide nan kèk domèn tankou : 
• Kominikasyon
• Dwa Fanm
• Lengwistik
• Edikasyon
• Relijyon
• Kilti

Se Jounal Bon Nouvèl ki te pwopoze kandidati Rosilia François Corneille kòm Akademisyen.