DESHOMMES Fritz


Fritz Deshommes fèt Pòtoprens nan dat 18 novanm 1954, depatman Lwès. Li se ekonomis, ekriven, pwofesè inivèsite. Li gen yon lisans nan Syans Ekonomik (Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 1982) ak yon Metriz nan Ekonomi ak Planifikasyon devlòpman (Universidad Nacional Autonoma de Honduras, 1989). Fritz Deshommes se yonn nan moun ki te dèyè inisyativ pou te mete kanpe Akademi Kreyòl Ayisyen an pandan li te nan tèt visrektora Université d’Etat d’Haïti.

Piblikasyon
Pami latriye liv ak atik  Fritz Deshommes pibliye, nou ka site :

  • Brase lide sou refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti, Edisyon Kaye inivèsitè, me 2014.
  • Ce pays qui s’ignore / Yon peyi ki pa konnen valè tèt li, Edisyon Inivèsite Leta Ayiti, me 2013.
  • Décentralisation et Collectivités territoriales en Haïti : Etat des lieux, L’Imprimeur II, Pòtoprens, Ayiti, me 2004.
  • Université et Luttes démocratiques en Haïti, L’Imprimeur II, Pòtoprens, Ayiti, 2003
  • La dette du Tiers-Monde et la Crise financière internationale, Le Nouvelliste  nan dat sa yo : 29 jen, 16 jiyè, 23 jiyè, 30 jiyè, 6 ak 16 dawout 1983.

Angajman
Pou defann ak fè pwomosyon lang kreyòl la, Fritz Deshommes entèveni nan domèn sila yo :

  • Rechèch
  • Edikasyon
  • Ekonomi

Se Université d’Etat d’Haïti ki te pwopoze  kandidati Fritz Deshommes kòm Akademisyen.