DESHOMMES Fritz


Mesye Fritz DESHOMMES reprezante Inivèsite Leta a nan Akademi an. Li se yon potorik gason, yon save ki ap lite lontan pou lang kreyòl la jwenn plas li merite nan sosyete a. Yon gason total kapital ki fè anpil etid nan peyi a tankou aletranje.


Nan lane 2008, lè li te fin patisipe nan Bannzil Kreyòl, Fritz Deshommes te travay anpil nan fè mobilizasyon pou monte Komite ki pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an. Nan mwa jiyè 2011, Mesye Deshommes te envite plizyè enstitisyon ak pèsonalite pou òganize yon kòlòk entènasyonal nan lide pou jwenn yo akò sou kesyon Akademi an. Jounen jodi a, li jwenn satisfaksyon paske rèv li a vin yon reyalite.


Akademisyen Deshommes se yon ekriven. Li gen yon mastè nan Syans Ekonomi, li etidye Syans Politik nan fakilte « Institut National D’Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI) ». Akademisyen sa a gen konesans nan plizyè lang (kreyòl, fransè, panyòl). Li se manm Konsèy Administrasyon FAES, manm Konsèy Administrasyon « Fonds Haïtien d’aide à la femme », responsab misyon nan zafè desantralizasyon. Mesye Deshommes se pwofesè tou, li anseye syans ekonomi, syans politik nan plizyè inivèsite. Li se prezidan asosyasyon pou fè Lasyans ak Teknoloji vanse an Ayiti. Akademisyen sa a se Vis Rektè pou zafè rechèch nan inivèsite Leta d Ayiti. Li pibliye anpil liv an kreyòl epi an fransè ak anpil atik nan revi.