DORCIL Rogeda Dorcé


Mesye Rogeda Dorcé Dorcil, fèt Petyonvil. Kote li fè tout etid primè li nan lekòl Batis Fò Jak (Baptiste de Fort-Jacques) soti 1967 rive 1973.

Li fè tout etid segondè li nan lise Antenò Fimen (Anténor Firmin) soti 1973 rive 1980.

Pou etid inivèsite li, li te kòmanse nan Sant Lengwistik Aplike kote li fè yon lisans nan Lengwistik soti 1980 rive 1983. Apresa, li kite Ayiti pou li kontinye rès etid li nan peyi Lafrans nan invèsite (de Franche Comté Besançon), li fè yon metriz nan Syans langaj. 1987 rive 1988.

Li gen yon diplòm nan teyoloji nan Enstitisyon Biblik Pannkotis Desantralize (Institut Biblique Pentecôtiste Décentralisé, Eglise de Dieu).

Mesye Dorcil reprezante Fakilte Lengwistik Aplike nan Akademi an, li se Dwayen FLA, yon anseyan chèchè, li se yon pasyone nan kesyon lang Kreyòl, epi li patisipe anpil nan reyalizasyon liv diksyonè òtograf Kreyòl Ayisyen. li se yon Pastè, yon Akademisyen.