DORCIL Rogeda Dorcé


Rogeda Dorcé Dorcil fèt Petyonvil, depatman Lwès peyi Ayiti, 1e jiyè 1957. Li se pastè, lengwis, pwofesè inivèsite. Li gen yon lisans nan Lengwistik (Faculté de Linguistique Appliquée, 1995) ak yon metriz nan Syans Langaj (Univesité de Franche - Comté, 1988). Li gen yon lòt diplòm nan Syans Edikasyon.

Piblikasyon

Rogéda Dorcé Dorcil fè plizyè piblikasyon, pami yo :

  • La néologie lexicale en créole haïtien : Le vocabulaire de la politique en Haïti, juin 1995
  • Koumandè lawouze, yon tradiksyon kreyòl woman « Gouverneurs de la rosée », Jaques Roumain (2007)

Angajman

Rogeda Dorcé Dorcil fè pwomosyon epi defann lang kreyòl nan domèn :

  • Rechèch
  • Lengwistik
  • Edikasyon

Se Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) ki te pwopoze Rogeda Dorcé Dorcil kòm Akademisyen.