DORLUS Wilner


Prezantasyon:

Wilner Dorlus fèt 21 oktòb 1966 nan komin Aken, depatman Sid peyi Ayiti. Li se yon lengwis, didaktisyen, pwofesè kreyòl. Li gen yon metriz nan Syans Devlòpman (Faculté d’Ethnologie, 2011), yon metriz nan Didaktik lang fransè (Université des Antilles et de la Guyane, 2007), yon lisans nan lengwistik (Faculté de Linguistiqe Appliquée, 2005). 

Piblikasyon:

Wilner Dorlus fè plizyè rechèch, li bay plizyè konferans e li pibliye plizyè atik. Pami tout travay sa yo, nou ka site :

  • Alfabè dwa timoun (I, II), 2011
  • Pou tifi egalego ak tigason, 2011
  • Iv Dejan, yon poto mitan nan koze alfabetizasyon, Ochan pou Iv nan okazyon 70èm anivèsè li, 1997
  • Modil Kominikasyon : Kreyòl-Gid fòmatè / Gid patisipan, 1997
  • Pour aider les pairs-éducateurs / Pou ede jèn k ap travay ak jèn parèy yo, 1995

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo :                                            

  • Lengwistik
  • Edikasyon
  • Dwa
  • Kominikasyon
  • Sante

Se Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) ki te pwopoze kandidati Wilner Dorlus kòm Akademisyen.