DORLUS Wilner


Mesye Wilner Dorlus fèt nan komin Aken nan depatman Sid peyi a. 1987 rive 1990 li gen yon lisans nan lengwistik Aplike. Nan lane 2005 pou rive 2007 nan Inivèsite Antiy-Giyàn (UAG), li fè yon metriz nan Didaktik lang fransè. Li fè yon metriz nan Syans Devlopman, 2011 nan Fakilte Etnoloji. Li fè anpil travay sou gid pedagojik: Alfabè Dwa Timoun 1 ak 2; Pout fi egalego ak ti gason; pou Kolera elatriye. Mesye Wilner Dorlus reprezante Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS) nan Akademi an. Li se pwofesè Lang Kreyòl nan plizyè invèsite ak lekòl segondè nan kapital la. Li pwodui dokiman an kreyòl pou pwofesè/fomite. Pami pwodiskyon sa yo gen modil kominikasyon 1. Gid fòmitè, 2- Gid Patisipan.