ESTEUS Marie Rodny Laurent


Marie Rodny Laurent Estéus fèt 26 jen 1968 nan komin Lenbe, depatman Nò. Li etidye Lengwistik (Faculté de Linguistique Appliquée, 1995). Li fè yon metriz nan Français Langue Étrangère (FLE) (Université des Antilles et de la Guyane, 2007).

Pwodiksyon
Marie Rodny Laurent Estéus patisipe nan plizyè piblikasyon tankou:

  • Koute, pale, li, ekri : 4 chemen konnen, biwo lang Kreyòl, SEA, 1995
  • Pen boutèy diven banbou, FOKAL, 2002
  • Pawòl fanm pou chanjman, 2004
  • Haitian Creole English Bilingual Dictionary, Creole Institute – Indiana University: élaboration de definition, Port-au-Prince, 2000

Angajman
Pou kesyon angajman nan pwomosyon, defans ak valorizasyon lang kreyòl la, Marie Rodny L. Estéus entèveni nan domèn sa yo:

  • Edikasyon
  • Lengwistik

Se CréoleTrans ki te rekòmande kandidati Marie Rodny Laurent Estéus kòm Akademisyen.