GRANDOIT Michel Frantz


Prezantasyon:

Frantz Michel Grandoit fèt 29 septanm 1945 Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Li se yon pè katolik, yon jesyonè, edikatè, tradiktè. Li gen yon metriz nan filozofi (Université de Paris IV, Sorbonne), yon lisans nan dwa ak Syans ekonomik (Aix en Provence). Li suiv plizyè lòt fòmasyon sou ekonomi ak politik sosyal.

Piblikasyon:

Frantz Michel Grandoit fè plizyè rechèch, li bay plizyè konferans epi li pibliye plizyè atik. Pami tout travay sa yo, nou ka site :

  • Situation de l’éducation des jeunes et des adultes en Haïti, CREFAL, 2007
  • Eléments de stratégie pour la redynamistaion de la campagne nationale d’alphabétisation, 2002
  • Haïti, le défi d’une Campagne nationale d’Alphabétisation, 1992
  • Goute sèl (konsepsyon, sipèvizyon nan kad misyon Alpha), 1985-1988

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo:

  • Edikasyon
  • Dwa
  • Alfabetizasyon
  • Ekonomi

Se Secrétairerie d’Etat à l’Alphabétisation (SEA) ki te pwopoze kandidati Frantz Michel Grandoit kòm Akademisyen.