Michel Ange HYPPOLITE


Prezantasyon
Michel-Ange Hyppolite fèt 24 desanm 1953 nan vil Gonayiv, depatman Latibonit peyi Ayiti. Michel-Ange Hyppolite se yon ansyen pwofesè inivèsite. Li genyen yon metriz nan Edikasyon (Université d’Ottawa, 1989),yon lisans nan Biyoloji (Jersey City State College, 1980).

Piblikasyon
Michel-Ange Hyppolite pibliye plizyè liv ak plizyè atik nan jounal ak nan revi. Pami piblikasyon sa yo, nou ka site :
• Lèt Ife ak Soul (rekèy tèks lèt), Edisyon Production Koukourouj, 2006.
• Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti, Edisyon Educa Vision, 2000.
• Kò moun: sistèm Zo – Liv lekòl, Educa Vision, 1996.
• Zile Nou – Pwezi, Editions Productions Koukourouj, 1995.
• Anba-Lakay – Pwezi, Editions Nèg Bosal, 1984.

Angajman 
Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, nou jwenn domèn tankou : 
• Rechèch
• Edikasyon
• Biyoloji

Se Sosyete Koukouy ak GRAHN-Canada ki te pwopoze kandidati Michel-Ange Hyppolite

kòm Akademisyen.