JEAN-BAPTISTE Samuel


Samuel Jean Baptiste fèt nan Komin Pòtoprens, li fè etid primè li nan Enstitisyon Jak Morepa (Enstitution Jacques Maurepas) nan lane 1970 rive 1975.
Li fè etid segondè li nan kolèj Fèdinan Ribè ak kolèj Frè Adriyen Sakre Kè (Collège Ferdinand Rubert / Collège Frère Adrien du Sacré Cœur)
Li fè etid inivèsitè li nan Invèsite Leta Ayiti kote li fè yon metriz entèdisiplinè nan Syans Sosyal ak Moun (MISSH) nan lane 2007 rive 2009.
Li pase nan inivèsite laval (Québec – Canada) kote li fè yon estaj rechèch ak redaksyon memwa metriz li (oktòb 2011 rive avril 2012).
Li etidye nan Inivèsite Karayb kote li fè yon metriz nan Administrasyon, Edikasyon Bileng (2003) men li pa rive fini pwogram sa a.
Li anseye nan lekòl klasik ak lekòl siperyè, li fòme pwofesè lekòl, li ekri epi elabore liv an kreyòl, li fè tradiskyon, li fè revizyon liv an kreyòl.
Li reprezante Edisyon Kopivit-Lasyon Sosyal nan Akademi an.