JEAN PAUL Gesner


Mesye JEAN-PAUL fèt nan Petyonvil. Li etidye pedagoji nan lekòl Nòmal Enstititè, li etidye kontablite, li gen fòmasyon nan Lengwistik, li kòmanse l nan inivèsite Leta Ayisyen (ILA) pou li fini nan Sant Lengwistik Aplike Pòtoprens (CLAP) pandan twa lane (1978-1981) kote li gen yon sètifika pou sa. Li pibliye plizyè liv nan lang manman nou an sitou liv pou timoun. Li reprezante Fakilte Lengwistik Aplike nan Akademi an.

Lis pwodiksyon an kreyòl:

  • Atik nan jounal Bòn Nouvèl
  • 2 atik nan jounal Linyon 1986
  • Dokiman pou lekòl Syans Sosyal, Pwogram detaye, IPN refòm Bèna
  • Mayi, 1982 (CLAP)
  • Diri, 1982 (CLAP)
  • Lakay- Lekti Kreyòl, 5è ak 6è ane, 2002
  • Gramè Kryòl, 4è ak 5è ane 2004
  • An n apprann pale kreyòl, 2002.