MIRVILLE Ernst


Prezantasyon:

Ernst Mirville fèt 30 jiyè 1940, Pòtoprens, depatman Lwès. Li etidye nan Université d’Etat d’Haïti kote li pran yon diplòm nan medsin nan lane 1966 (Faculté de Médecine et de Pharmacie) ak yon lòt nan Antwopoloji/Sosyoloji nan lane 1971(Faculté d’Ethnologie).

Piblikasyon:

Ernst Mirville ekri woman, gramè kreyòl ak plizyè atik nan jounal ak nan revi. Pami tout zèv sa yo, nou ka site:

 • Cahier kreyòl No 1, 1965
 • Cahier Kreyòl No 2, Face à Face, 1988
 • Deviz (Pwezi), 1974
 • Tim-Tim (Fab) 1973, 1985
 • Siwolin, Leson kreyòl pou etranje ki pale franse, 1984
 • Eléments de lexicographie bilingue : créole-français, 1979
 • Similak (tradiksyon woman Fernand Hibbert), 1978
 • Kaye kreyòl No 3, 2000

Angajman

Nan kad travay li fè pou defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan sektè sa yo :

 • Kominikasyon
 • Lengwistik
 • Edikasyon
 • Antwopoloji
 • Kilti
 • Sosyoloji
 • Se Tanbou Literè ki te pwopoze kandidati Ernst Mirville kòm Akademisyen.