PIERRE Pierre-André


Mesye PIERRE fèt nan Lwès nan komin Akayè, kote katrin flon te koud drapo peyi a. Li resevwa yon ledikasyon ki makonnen l ak peyi Dayiti, kote li fè ronn tout depatman yo. Mesye PIERRE se yon moun ki te etidye filozofi ak teoloji nan Enstiti Filozofi ak fakilte teoloji Legliz Dayiti ak Inivèsite Urbaniana nan vil Wòm, peyi Itali, anvan l te vin Monpè nan legliz katolik. Youn nan bagay li te toujou ap chache, se mete Labib nan lang kreyòl pou pèp Ayisyen. Se konsa li pase nan plizyè Inivèsite ap etidye lang modèn Espesyalman lang Labib yo tankou: Ebre, Arameyen, Grèk Sriak laten. Ladan yo gen tankou Enstiti Vatikan pou Labib, nan vil Ròm, kote li te fè Lisans nan Syans Labib. Epi nan Inivèsite Ebre nan vil jerizalèm, kote li etidye Kilti pèp Jwif la ak pèp Labib yo. Aprè sa a, li fè etid Doktora nan Inivèsite katolik Amerik nan vil Washington DC, nan peyi Etazini. Mesye Pierre se pwofesè, Rektè Inivèsite (Notre de Dame), li fè pwomosyon pou lang kreyòl ak Kilti Kreyòl Peyi Dayiti. Nan lane 2000, li fonde yon lekòl nan vil Washington DC pou aprann Kilti ak lang kreyòl pou Ayisyen ki fèt lòtbòdlo, lekòl la rele « Mother Lang Kreyol Academy » ki vle di an kreyòl « Lekòl Akademi Kreyòl Mè Lang » li se manm Komisyon Episkopal pou Labib. Li reprezante Komisyon Episkopal pou tradiksyon Labib nan Akademi an.