PLANCHER Christian Emmanuel


Prezantasyon

Emmanuel Christian Plancher fèt 24 jiyè 1967 nan komin Jan Rabèl, depatman Nòdwès peyi Ayiti. Li se yon pè, yon lengwis. Li gen yon doktora nan lengwistik (Walford University, USA, 2012), yon lisans nan teyoloji (Pontificia Universidad Javeriana, 1995) ak yon sètifika nan lidèchip (Catholic Leadership Institute, 2013).

Piblikasyon

Emmanuel Christian Plancher pibliye plizyè dokiman ak lòt kolaboratè pou Legliz Katolik. Pami dokiman sa yo, nou ka site:

  • Kisa w konnen sou Lesprisen an?
  • Prier c’est aimer

Angajman

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo :

  • Edikasyon
  • Relijyon
  • Kominikasyon
  • Kilti

Se Jounal Bon Nouvèl ki te pwopoze kandidati Emmanuel Christian Plancher kòm Akademisyen.