RACINE Marie Marcelle Buteau


Prezantasyon

Marie Marcelle Buteau Racine fèt 31 me 1934 nan vil Okay, depatman Sid peyi Ayiti. Li pran yon doktora nan lengwistik nan Inivèsite Georgetown (Etats-Unis, 1970). Jounen jodi a Madam Racine se yon pwofesè ki nan retrèt. Men, li toujou bay yon kou kreyòl pou etranje nan Anbasad Ayiti nan Washington ak nan Inivèsite Columbia.

Piblikasyon

Marie Marcelle Buteau Racine bay plizyè konferans e li pibliye plizyè liv tankou :

  • Yon michan bouke flè pou sanba Moriso, yon omaj pou powèt Felix Morisseau-Leroy, 1992.
  • Lang kreyòl la ap pran plas li an Ayiti, Sèl, 1980.
  • French Creole in the Caribbean, CLA Journal, 1975.

Angajman

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo:

  • Rechèch
  • Edikasyon
  • Dwa fanm
  • Lengwistik

 

Se Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement (CRESFED) ki te pwopoze kandidati Marie Marcelle Buteau Racine kòm Akademisyen.