TARDIEU Joachim Gérard Marie


Prezantasyon

Gérard-Marie Tardieu fèt 22 jiyè 1941 nan vil Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Li se edikatè e li se ekriven tou. Li gen yon bakaloreya nan pedagoji (Université Laval, 1971) e li te etidye tewoloji (Université Laval, 1969).

Piblikasyon

Gérard-Marie Tardieu bay plizyè konferans e li pibliye plizyè liv gramè, woman ak liv pou timoun. Pami travay li yo, nou ka site :

  • Yon sèl lang ofisyèl, 2018
  • 12 leson pou w maton nan li ak ekri kreyòl ayisyen, 2015
  • Istwa drapo nou, Kopivit L’action Sociale, 2010
  • Le créole rapide, Kopivit L’action Sociale, 2010
  • Gramè kreyòl, Kopivit L’action Sociale, 2008
  • Rene ak Rita 1, Kopivit L’action Sociale, 2004

Angajman 

Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl la, li entèveni nan domèn sa yo:

  • Edikasyon
  • Literati

 

Se Kopivit L’action Sociale ki te pwopoze kandidati Gérard-Marie Tardieu kòm Akademisyen.