MENARD Guy Gérald


Prezantasyon
Guy Gérald Ménard fèt 4 mas 1947, nan vil Pòtoprens, depatman Lwès peyi Ayiti. Guy Gérald Ménard se pwofesè. Li gen yon lisans nan edikasyon (Barry University, USA, 1987).

 Piblikasyon
Guy Gérald Ménard patisipe nan piblikasyon plizyè liv ak plizyè atik nan jounal ak nan revi. Pami piblikasyon sa yo, nou ka site :
• Aksyon Patriyotik : yon mouvman politik e kiltirèl, in Le Prix du Jean-Claudisme, C3 Editions, 2013.
• Sezon Malè, Recueil de Poésie, 2012.
• Similak, recueil de poésie, 1998, 2001.
• Ann rekonèt valè tout metye (compassion International), 2002.

Angajman 
Nan kad travay li fè pou li defann oswa fè pwomosyon pou lang kreyòl la, nou jwenn domèn tankou : 
• Rechèch
• Lengwistik
• Edikasyon

Se Fondasyon Anne Marie Morisset ak Université d’Etat d’Haïti ki te pwopoze kandidati Guy Gérald Ménard kòm Akademisyen.