LEGER Frenand


Mesye Frenand Leger fèt nan komin Pòtoprens nan depatman Lwès. Li gen yon Doktora nan literati frankofòn, Inivèsite Toronto, ON, Kanada ; li gen yon metriz nan lengwistik aplike, nan inivèsite Indyana Bloomington, IN Etazini; yon lisans inivèsite nan Syans Edikasyon, Inivèsite Kiskeya Ayiti. Li reprezante Sosyete Kominikasyon Sosyal (SAKS) nan Akademi an, li se pwofesè, li fè anpil rechèch sou lang kreyòl pwodui plizyè dokiman an kreyòl. Li anseye lang nan kolèj ak inivèsite, li kowòdone plizyè pwogram ak kou lang kreyòl ak franse. Li fè tradiskyon, redaksyon ak koreksyon tèks pou pibliksayon ofisyèl. Li bay kolabrasyon li nan pwojè pwodisyon diksyonè kreyòl.

Li ekri anpil atik, revi, ak liv an kreyòl:
Pibikasyon:

  • 2011. Pawòl Lakay: Haitian-Creole Language and Culture for Beginners and Intermediate Learners. Coconut Creek, Florida: Educa Vision Press, 481 paj, (Otè prensipal).
  • 2007. Haitian Creole-English Bilingual Dictionary. Project director, Albert Valdman. Indiana University Creole Institute: Bloomington, Indiana, 781 paj (Kolaboratè).

Atik ki pibliye nan revi ak komite lekti
  • 2015. Léger, F. « Yon koze sou sa yo rele woman nan literati franse ». Pawòl kreyòl, Revi literè Sosyete Koukouy, Montreal, Vol. 4, 2015, pp. 71-112 (sole author).
  • 2014. Hibbert, Fernand. Romulus: A Novella from 19th Century Haiti. trad. en anglais par Robertshaw Matthew, Québec: Deux Voiliers Publishing. Journal of Haitian Studies, UC Santa Barbara, Vol. 20, No. 1, paj 120-125.
  • 2013. Haïti, je t’aime! Ayiti, mwen renmen ou!, s. la dir. de Lysette Brochu, Jean Malavoy et Claire-Marie Bannier, Lettres canadiennes, University of Toronto Quarterly, Vol. 82, No. 3, paj 808-812.
  • 2013. « Fè pwomosyon ekri nan lang kreyòl ayisyen an: poukisa epi kouman? ». Nan Govain R. (eds.), Akademi Kreyòl Ayisyen : Ki pwoblèm, Ki avantaj, Ki defi, Ki avni? Pòtoprens: Près Inivèsite Leta Ayiti, paj 213-230.
  • 2012. « Wòl lang kreyòl la nan pwosesis (re)konstriksyon Ayiti a ». Nan Pawòl kreyòl, Revi literè Sosyete Koukouy, Monreyal, Vol. 3, 2012.
  • 2010. « Le créole haïtien aux Bahamas: image, fonctions, statut et enseignement » Nan Journal of Haitian Studies, UC Santa Barbara, Vol. 16, No. 2, paj 74-90.

Atik ki pibliye nan diksyonè ak ansiklopedi
  • Pou piblikasyon an 2015. « La nouvelle littéraire en Haïti ». Dictionnaire encyclopédique d’Haïti. Ed. Guy Maximilien ak Jacky Lumarque, Centre d’Études et de Culture Haïtienne, 24 paj.
  • Pou piblikasyon an 2015. « L’histoire de la presse en Haïti ». Dictionnaire encyclopédique d’Haïti. Ed. Guy Maximilien ak Jacky Lumarque, Centre d’Études et de Culture Haïtienne, 44 paj.