FÒMASYON SOU KOMINIKASYON KREYÒL NAN MEDYA

fomasyon-kominikasyon-kreyol-nan-medya

Akademi Kreyòl Ayisyen òganize, mèkredi 2 me 2017 la, yon jounen fòmasyon sou kominikasyon kreyòl nan medya. Fòmasyon sa a te koumanse a 8è nan maten pou li fini a 4è nan apremidi nan lokal Direction des Etudes Post-Graduées de l’Université d’Etat d’Haïti a (UEH)  nan Pacot.

Akademi an te pwofite okazyon 25èm lane  depi Nations-Unis te deklare jou 3 me a kòm dat pou selebre jounen mondyal libète laprès pou li boukante lide ak pwofesyonèl medya yo sou fason yo itilize lang kreyòl la nan travay yo.

 Te genyen 4 entèvenan ki te prezante kat (4) tèm diferan  nan fòmasyon an :

  1. Akademisyen Wilner Dorlus ki te entèveni sou tèm « Inisyasyon sosyolengwistik » ;
  2. Jounalis Jacky Marc ki te ...

    Li Toujou

Omaj pou Pwofesè Yves Déjean (Iv Dejan)

Akademi Kreyòl Ayisyen aprann avèk anpil tristès lanmò Lengwis Iv Dejan ki k ...

Li Toujou
Diskou enstalasyon Manm konsèy konsiltatif Akademi kreyòl ayisyen an 21 fevriye 2018

Salitasyon:
Mesye Pauris Jean-Baptiste, prezidan
Manm Kons&egr ...

Li Toujou
DISKOU ENSTALASYON NOUVO AKADEMISYEN YO

21 fevriye 2018

Rachelle Charlier Doucet, pòtpawòl nouvo akademisyen yo

...

Li Toujou
Mesay Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) nan okazyon Jounen entènasyonal lang matènèl la (21 fevriye 2018)

21 fevriye se fèt tout lang paske chak pèp sou latè genyen omwen yon lang ki ...

Li Toujou

Aktivite AKA

Lanmo-Wilhems-Edouard

Wilhems Édouard, Manm komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Se avèk anpil lapenn, Akademi Kreyòl Ayisyen (A [...]

fet-prezidan-konsey-administrasyon

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administ [...]

Atelye-revizyon-otograf-kreyol-la

Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Nan kad akò Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te siyen [...]

Veye-omaj-pou-Sony-Esteus

Veye omaj pou Sony Estéus

Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te rann Mesye Sony Est [...]