Respekte règ yo pa jwèt!

respekte-reg-yo-pa-jwet

Respekte règ yo pa jwèt!

Selebrasyon mwa lang ak  kilti kreyòl 2018 la dewoule pandan tout mwa oktòb la. Yon jou pa t pase san Akademi Kreyòl Ayisyen ak patnè li yo pat òganize yonn oubyen plizyè aktivite kit se nan  Pòtoprens kit se nan vil pwovens. Akademi an te mete aksan sou nesesite pou tout itilizatè lang kreyòl la respekte règ lang lan. Se nan sans sa a li te chwazi kòm tèm: « Tankou tout lang, kreyòl gen règ li, an nou respekte yo ! ».

Se nan dat 5 oktòb, Akademi Kreyòl Ayisyen ansanm ak Ministè Kilti, te òganize nan Sine Triyonf Seremoni ofisyèl pou li lanse selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018 la. Nan okazyon sa a plizyè enstitisyon patnè tankou UNESCO, Jounal Bon ...

Li Toujou

Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

...

Li Toujou
Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018

Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak ...

Li Toujou
Fè wout pou Émile Célestin Mégie (Togiram) pase (16 oktòb 1922 - 6 jiyè 2018)

Pa gen pi bèl batay pase batay pou yon pèp defann kilti li ak ranmase k ...

Li Toujou
Ak Jaden Mizik, tout timoun kapab aprann mizik an kreyòl

Akademi Kreyòl Ayisyen òganize, vandredi 10 jen 2018 l ...

Li Toujou

Aktivite AKA

Lanmo-Wilhems-Edouard

Wilhems Édouard, Manm komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Se avèk anpil lapenn, Akademi Kreyòl Ayisyen (A [...]

fet-prezidan-konsey-administrasyon

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administ [...]

Atelye-revizyon-otograf-kreyol-la

Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Nan kad akò Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te siyen [...]

Veye-omaj-pou-Sony-Esteus

Veye omaj pou Sony Estéus

Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te rann Mesye Sony Est [...]

Apwopo Akademi Kreyòl Ayisyen
Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) se yon enstitisyon leta ki gen konpetans pou li travay sou lang kreyòl la jan Konstitisyon 1987 amande a egzije l. Li la pou garanti dwa lengwistik tout Ayisyen sou tout sa ki konsène lang kreyòl la. Li endepandan e li kouvri tout peyi a. Li gen karaktè administratif, kiltirèl ak syantifik. Akademi an ka genyen 33 akademisyen pou pi piti epi 55 pou pi plis. Atik 213 Konstitisyon 1987 la mande pou Leta kreye yon akademi ayisyen pou kore devlòpman lang kreyòl la.