Omaj pou Pwofesè Yves Déjean (Iv Dejan)

omaj-pou-pwofese-iv-dejan

Akademi Kreyòl Ayisyen aprann avèk anpil tristès lanmò Lengwis Iv Dejan ki kite nou nan dat 29 mas 2018 la. Iv Dejan, fèt Pòtoprens 16 me 1927, li etidye filozofi ak teyoloji jiskaske yo òdone li pè an 1952. Ant 1953 ak 1969, li okipe plizyè pòs kòm pè nan legliz katolik nan Pòtoprens, Okap ak Pòsali. Li pran yon diplòm doktora nan lengwistik nan Inivèsite Indyana an 1977 apre plizyè etid li te fè nan peyi Etazini ak Kanada. Apre 16 lane egzil, pwofesè Dejan retounen an Ayiti an 1986. An 1987 li fonde Sant Twa Ti Flè, yon lekòl ki anseye sèlman an kreyòl, nan lokalite Fòwayal, vil Tigwav. Depi lè sa a, li konsakre yon bon pati nan lavi li ap anseye lengwistik nan Lekòl Nòmal Siperyè ak nan Fakilte Lengwistik Aplike (Inivèsite Leta Ayiti), san b ...

Li Toujou

Diskou enstalasyon Manm konsèy konsiltatif Akademi kreyòl ayisyen an 21 fevriye 2018

Salitasyon:
Mesye Pauris Jean-Baptiste, prezidan
Manm Kons&egr ...

Li Toujou
DISKOU ENSTALASYON NOUVO AKADEMISYEN YO

21 fevriye 2018

Rachelle Charlier Doucet, pòtpawòl nouvo akademisyen yo

...

Li Toujou
Mesay Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) nan okazyon Jounen entènasyonal lang matènèl la (21 fevriye 2018)

21 fevriye se fèt tout lang paske chak pèp sou latè genyen omwen yon lang ki ...

Li Toujou
3èm Anivèsè Akademi Kreyòl Ayisyen

4 desanm 2017 fè twa (3) lane depi komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) ...

Li Toujou

Aktivite AKA

Lanmo-Wilhems-Edouard

Wilhems Édouard, Manm komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Se avèk anpil lapenn, Akademi Kreyòl Ayisyen (A [...]

fet-prezidan-konsey-administrasyon

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administ [...]

Atelye-revizyon-otograf-kreyol-la

Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Nan kad akò Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te siyen [...]

Veye-omaj-pou-Sony-Esteus

Veye omaj pou Sony Estéus

Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te rann Mesye Sony Est [...]