Diskou enstalasyon nouvo Prezidan KAd la, Akademisyen Pierre-André PIERRE

Diskou-enstalasyon-nouvo-Prezidan-KAd-2019

Diskou enstalasyon nouvo Prezidan KAd la,

Akademisyen Pierre-André PIERRE

 

Onè respè Prezidan Akademisyen Jean Pauris JEAN BAPTISTE ak tout manm KAd k ap soti a;

Onè respè Madam Luna GOURGUE, Sekretè Egzikitif Akademi Kreyòl Ayisyen an;

Onè respè Mesyedam reprezantan UNESCO, Ministè Edikasyon Nasyonal, Ministè Lakilti…

Onè respè tout anplwaye AKA ! Tout envite ! Tout manm laprès!

Jodi a, mwen koube mwen byen ba pou mwen salye kokennchenn travay KAd ki prale a. M ap salye yon fason espesyal, Prezidan Jean Pauris JEAN BAPTISTE, yon potorik gason ki pa janm fatige sèvi peyi li. Mwen konnen kijan sa difisil pou evolye nan yon peyi tankou Ayiti kote dosye kiltirèl yo, dosye lang, se pwoblèm k ...

Li Toujou

Enstalasyon yon nouvo Konsèy Administrasyon (KAd) nan tèt Akademi Kreyòl Ayisyen

Enstalasyon yon nouvo Konsèy Administrasyon (KAd) nan tèt Akademi Krey&ogra ...

Li Toujou
Respekte règ yo pa jwèt!

Respekte règ yo pa jwèt!

Selebrasyon mwa lang ak  kilt ...

Li Toujou
Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

Akademi Kreyòl Ayisyen lanse Mwa lang ak kilti Kreyòl 2018 la

...

Li Toujou
Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak kilti kreyòl 2018

Mesaj Akademi Kreyòl Ayisyen nan okazyon selebrasyon mwa lang ak ...

Li Toujou

Aktivite AKA

Lanmo-Wilhems-Edouard

Wilhems Édouard, Manm komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen

Se avèk anpil lapenn, Akademi Kreyòl Ayisyen (A [...]

fet-prezidan-konsey-administrasyon

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administrasyon AKA

Selebrasyon 80 rekòt kafe Prezidan Konsèy Administ [...]

Atelye-revizyon-otograf-kreyol-la

Atelye revizyon òtograf kreyòl la

Nan kad akò Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) te siyen [...]

Veye-omaj-pou-Sony-Esteus

Veye omaj pou Sony Estéus

Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) te rann Mesye Sony Est [...]

Apwopo Akademi Kreyòl Ayisyen
Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA) se yon enstitisyon leta ki gen konpetans pou li travay sou lang kreyòl la jan Konstitisyon 1987 amande a egzije l. Li la pou garanti dwa lengwistik tout Ayisyen sou tout sa ki konsène lang kreyòl la. Li endepandan e li kouvri tout peyi a. Li gen karaktè administratif, kiltirèl ak syantifik. Akademi an ka genyen 33 akademisyen pou pi piti epi 55 pou pi plis. Atik 213 Konstitisyon 1987 la mande pou Leta kreye yon akademi ayisyen pou kore devlòpman lang kreyòl la.